Den medicinska utrustningen måste hålla tempo med utvecklingen

Kraven på tekniken inom sjukvården ökar i samma takt som att utvecklingen går framåt. Och det går fort! En apparatur kan vara helt föråldrad redan efter tre år. Patienterna förväntar sig bästa möjliga behandling och pålitliga diagnoser. Leasing ger dig möjlighet att alltid använda den senaste tekniken och tillfredsställa patienternas krav.

Genom leasing av dyr medicinsk utrustning har du alltid möjlighet att göra nyinvesteringar, även i tider då ekonomin är ansträngd. Det behövs vanligtvis ingen säkerhet. Produkterna du leasar står för den säkerhet som du annars måste lämna vid ett banklån. Efter leasingperioden slut har du möjlighet att köpa loss utrustningen eller att byta ut den mot den senaste tekniken.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…

Svårt att hitta finansiering till den nya entreprenadmaskinen?

Du som har behov av entreprenadmaskiner och är verksam inom anläggning, byggnad, vägarbete, utvinning, avfallshantering och relaterade verksamheter vet att entreprenadmaskiner ofta innebär stora investeringar. Det är viktigt att investeringen ger avkastning i form av lönsamhet i företaget. Det kan vara svårt att hitta finansiering till den nya maskinen. Det finns många stora fördelar med leasing av entreprenadmaskin.

En leasad maskin har bara en månadskostnad till skillnad från en köpt maskin som påverkar likviditeten i bolaget. Vid leasing kan du alltså istället använda dina likvida medel för andra ändamål. Att du betalar samma belopp vid varje tillfälle underlättar också för dig när du gör din kalkyl och vid ditt budgeteringsarbete. Maskinen du leasar utgör säkerheten som du annars måste lämna vid ett banklån. Genom att leasa dina maskiner kan du hålla dig med nyare utrustning och därmed minimera risken att den går sönder. Ofta kan du även lägga till ett serviceavtal som ger ytterligare trygghet. Efter leasingperioden slut har du möjlighet att köpa loss maskinen eller att byta ut den mot en ny.

Vi har finansieringslösningar för både nya och begagnade entreprenadmaskiner såsom grävmaskin, frontlastare, asfaltläggare, teleskopmaskin och sopmaskin.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…

Vad dricker ni för kaffe på jobbet?

Det är väl näst intill omöjligt att föreställa sig ett kontor utan kaffemaskin? Både ni som jobbar och era besökare vill kunna dricka en god kopp kaffe på mötet eller under pausen. Men kaffemaskiner kan kosta en hel del i inköp och har kanske svårt att få plats i er budget. Då kan leasing av kaffemaskinen vara den perfekta lösningen.

En stor fördel med att leasa istället för att köpa en kaffemaskin är att du inte behöver lägga ut en stor engångssumma vid anskaffningen. Vi kan hjälpa dig med ett förmånligt leasingupplägg på maskinen samtidigt som det företag som levererar maskinen via ett serviceavtal sköter installation, underhåll, rengöring och påfyllning av kaffe. Tidseffektivt och bekvämt för din verksamhet.

Du kan leasa både nya och begagnade kaffemaskiner.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…

Teknisk utrustning på arbetsplatsen måste fungera

Mycket av den nödvändiga kontorsutrustningen kostar en hel del pengar i inköp och kan även vara svår att underhålla för ett mindre företag. Utrustning som behövs på de flesta kontor är till exempel kopieringsmaskiner, växeltelefoni, fasta telefoner, mobiltelefoner, datorer, skrivare och projektorer. Genom leasing slipper du höga anskaffningskostnader, kan hålla dig med den senaste tekniken och kan dessutom hålla dig med tillhörande fördelaktiga avtal.

Det är mycket vanligt med exempelvis kopieringsmaskiner och skrivare att ett avtal görs så att ni endast betalar för den mängd kopior och utskrifter ni gör. Serviceavtal är mycket vanligt förekommande tillsammans med leasingavtalet, så att när det är något fel på kontorsutrustningen kommer en expert till er som snabbt avhjälper felet. Du kan leasa både ny och begagnad kontorsutrustning.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…

 

Vi är en av få aktörer som även finansierar mjukvara som webbsida, CRM-system och appar, inte bara produkter.

Vill du veta mer? Kontakta oss här…