Tunga fordon är en stor investering och behöver vara lönsamma att köpa in

Tunga fordon är ofta en stor investering för dig som arbetar med exempelvis åkeri, transport eller gods. Det är viktigt att investeringen ger avkastning i form av lönsamhet i företaget. Inom de här branscherna är det mycket vanligt att använda avbetalning eller leasing som finansieringsform. Det finns många stora fördelar med att leasa fordon.

Ett leasat fordon har bara en månadskostnad till skillnad från ett köpt fordon som påverkar likviditeten i bolaget. Vid leasing kan du alltså istället använda dina likvida medel för andra ändamål. Att du betalar samma belopp vid varje tillfälle underlättar också för dig när du gör din kalkyl och vid ditt budgeteringsarbete. Fordonet du leasar utgör säkerheten som du annars måste lämna vid ett banklån.

Fordonen utsätts ofta för mycket hård belastning då de rullar många mil per år. Genom att leasa dina fordon kan du hålla dig med nyare utrustning och därmed minimera risken att den går sönder. Ofta kan du även lägga till ett serviceavtal som ger ytterligare trygghet. Efter leasingperioden slut har du möjlighet att köpa loss fordonet eller att byta ut det mot ett nytt.

Vi har finansieringslösningar för både nya och begagnade tunga fordon såsom lastbil, betongbil, trailer, transportbil och buss.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…