Leasing – så funkar det!

Undrar du vad leasing egentligen innebär, vad som kan leasas och vilka fördelar det kan ha för dig och ditt bolag? Då har du kommit rätt! Här kommer en snabb sammanfattning som ger dig det viktigaste i ett nötskal.

När det gäller frågan om vad som kan leasas är svaret att allt som inte är, eller utgör tillbehör till, fast egendom vanligen kan leasas. En annan begränsning är att det som ska leasas inte får vara infogat i ett annat objekt Typiska saker som brukar leasas är jordbruks-, skogsbruks-, och entreprenadmaskiner, lastbilar och bearbetande maskiner till verkstadsindustrin.

Det finns många fördelar med att välja en leasinglösning istället för att ta ett lån eller på annat sätt köpa utrustningen direkt:

  1. Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att skaffa utrustning utan att binda kapital eller använda bankmässiga säkerheter. Ditt företag låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
  2. Den leasade utrustningen utgör säkerhet för finansieringen och därför behövs vanligen inte några kompletterande säkerheter.
  3. Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas till utrustningens ekonomiska livslängd – vanligen 36 – 72 månader – och det går bra att finansiera både ny och begagnad utrustning.
  4. Leasingavgiften är avdragsgill det vill säga den betraktas som en kostnad i bolaget. Företaget får också lyfta hela momsen på hyran.
  5. Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
  6. Eftersom du i förväg känner till leasingavgiften för hela leasingtiden och du dessutom vet att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden blir det lättare att jobba med såväl budget som likviditetsplanering.

Men hur funkar det då med kopplingen mellan månadskostnad och restvärde? Jo, så här:

Månadskostnaden för dig och ditt bolag avgörs av utrustningens restvärde samt leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger därmed en låg månadskostnad och tvärtom, det vill säga ett lågt restvärde och en kort hyrestid innebär en högre månadskostnad.

Det vanligaste är att leasingavtalet läggs upp så att restvärdet sätts så att det ska motsvara objektets uppskattade marknadsvärde vid avtalstidens slut. För att det inte ska finnas en risk för ett allt för stort glapp mellan restvärdet och marknadsvärdet läggs ofta 10-20 procent av leasingobjektets baspris i en första förhöjd leasingavgift. Om det sedan visar sig att det har uppstått ett övervärde vid hyrestidens slut, det vill säga att det du har leasat har ett större marknadsvärde än det som användes vid den ursprungliga beräkningen tillfaller övervärdet så klart dig/ditt företag.

Det finns förstås mer att berätta om leasing, mycket mer, så om du är nyfiken och vill diskutera om det här kan vara en bra grej för dig och ditt företag får du gärna höra av dig!

Vem är jag!

Jag är din ”finansiär på språng” med avsikt att underlätta för dig som företagare. Jag tar inte ut några
extra avgifter för att hjälpa dig hitta den bästa finansiella lösningen för dig och ditt företag. Bara att veta det
här gör att jag känner mig redo för att gå till jobbet varje dag med ett stort leende på läpparna.

Vad får dig att le över att gå till ditt jobb varje dag?

Tunga fordon är en stor investering och behöver vara lönsamma att köpa in

Tunga fordon är ofta en stor investering för dig som arbetar med exempelvis åkeri, transport eller gods. Det är viktigt att investeringen ger avkastning i form av lönsamhet i företaget. Inom de här branscherna är det mycket vanligt att använda avbetalning eller leasing som finansieringsform. Det finns många stora fördelar med att leasa fordon.

Ett leasat fordon har bara en månadskostnad till skillnad från ett köpt fordon som påverkar likviditeten i bolaget. Vid leasing kan du alltså istället använda dina likvida medel för andra ändamål. Att du betalar samma belopp vid varje tillfälle underlättar också för dig när du gör din kalkyl och vid ditt budgeteringsarbete. Fordonet du leasar utgör säkerheten som du annars måste lämna vid ett banklån.

Fordonen utsätts ofta för mycket hård belastning då de rullar många mil per år. Genom att leasa dina fordon kan du hålla dig med nyare utrustning och därmed minimera risken att den går sönder. Ofta kan du även lägga till ett serviceavtal som ger ytterligare trygghet. Efter leasingperioden slut har du möjlighet att köpa loss fordonet eller att byta ut det mot ett nytt.

Vi har finansieringslösningar för både nya och begagnade tunga fordon såsom lastbil, betongbil, trailer, transportbil och buss.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…

Skapa rätt atmosfär på kontoret med växtinredning

Det är inte alla som vet att det går att leasa växter till kontoret, men det går alldeles utmärkt. Växter skapar liv till kontorsmiljön och är lika viktiga som annan inredning. Med växter är det lätt att få din personal att må bra och dina besökare att känna sig välkomna.

För några år sedan drev jag själv en växtinredningsfirma och såg en stor efterfrågan på just den här tjänsten med leasing. Det var så pass ovanligt då, att hyra ut växtinredning, att nästan inga mellanhänder gick in för att sköta den kontakten. Jag började via mitt eget företag att hyra ut växtinredning till kommunhus och företag i näringslivet, en tjänst som var mycket uppskattad. Idag erbjuder flera leverantörer leasing av växtinredning och vi samarbetar med de bästa.

Växtinredning kan vara allt från mindre bordsväxter till stora träd eller hela skiljeväggar bestående av grönska. De som inreder är experter på vad som kan passa ert kontor och vilka växter som klarar miljön. Ofta lägger man till ett serviceavtal så att växtföretaget sköter om växterna så att de säkert håller sig i topptrim. En grön miljö skapar en trevlig arbetsmiljö och kan uppmuntra både till lugn och kreativitet.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…

Skogsmaskiner utsätts ofta för hård belastning då de används många timmar per år.

Skogsmaskiner är ofta en stor investering för dig som arbetar med exempelvis avverkning, gallring och drivning. Det är viktigt att investeringen ger avkastning i form av lönsamhet i företaget. Det kan även vara svårt att hitta finansiering till den nya maskinen. Det finns många stora fördelar med leasing av skogsmaskin.

En leasad maskin har bara en månadskostnad till skillnad från en köpt maskin som påverkar likviditeten i bolaget. Vid leasing kan du alltså istället använda dina likvida medel för andra ändamål. Att du betalar samma belopp vid varje tillfälle underlättar också för dig när du gör din kalkyl och vid ditt budgeteringsarbete. Det finns också avbetalnings- och leasinglösningar som är anpassade efter ditt kassaflöde, så kallad säsongsbetalning. Maskinen du leasar utgör säkerheten som du annars måste lämna vid ett banklån.

Skogsmaskiner utsätts ofta för mycket hård belastning då de används många timmar per år. Du vill inte att maskinen går sönder mitt i säsongen då ett avbrott för reparationer ofta tar lång tid och därmed innebär stora intäktsbortfall för ditt företag. Genom att leasa dina maskiner kan du hålla dig med nyare utrustning och därmed minimera risken att den går sönder. Ofta kan du även lägga till ett serviceavtal som ger ytterligare trygghet. Efter leasingperioden slut har du möjlighet att köpa loss maskinen eller att byta ut den mot en ny.

Vi har finansieringslösningar för både nya och begagnade skogsmaskiner såsom flishugg, skotare, skogsvagn, skogsbil och stockbord.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…

Bra och effektiv städutrustning via leasing

På alla kontor och anläggningar behövs en fungerande städrutin. Om du är i uppstartsfasen av en ny verksamhet eller öppnandet av ytterligare en anläggning så finns det många andra inköpskostnader som du kanske behöver prioritera före städmaskiner. För dig som i första hand prioriterar städfunktionen och inte har behov av att äga utrustningen så kan hyra eller leasing av städmaskiner vara ett bra alternativ.

Ofta läggs ett avtal upp på 36 eller 60 månader där alla omkostnader är inkluderade i månadskostnaden. På detta sätt kan du enklare budgetera din exakta städkostnad. Skatten blir förmånligare, eftersom avbetalningarna ingår i driftkostnaderna. Det är tidseffektivt och bekvämt för din verksamhet att underhåll och påfyllning av material sköts av den verksamhet som du hyr eller leasar utrustningen från.

Du kan leasa både nya och begagnade städmaskiner.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…

Fler bönder börjar använda leasing som finansieringsform

Att leasa maskiner till sitt lantbruk är något som är på uppgång. Bönder har länge velat äga sina maskiner själv, men leasing blir alltmer populärt. Anledningen är de klara fördelar som finns med leasing.

En leasad maskin har bara en månadskostnad till skillnad från en köpt maskin som påverkar likviditeten i bolaget. Vid leasing kan du alltså istället använda dina likvida medel för andra ändamål. Att du betalar samma belopp vid varje tillfälle underlättar också för dig när du gör din kalkyl och vid ditt budgeteringsarbete. Det finns också avbetalnings- och leasinglösningar som är anpassade efter ditt kassaflöde, så kallad säsongsbetalning. Maskinen du leasar utgör säkerheten för finansieringen så du kan använda din gårds säkerheter till andra investeringar.

Lantbruksmaskiner utsätts ofta för mycket hård belastning då de används många timmar per år. Du vill inte att maskinen går sönder mitt i säsongen då ett avbrott för reparationer ofta tar lång tid och därmed innebär stora intäktsbortfall för ditt företag. Genom att leasa dina maskiner kan du hålla dig med nyare utrustning och därmed minimera risken att den går sönder. Ofta kan du även lägga till ett serviceavtal som ger ytterligare trygghet. Efter leasingperioden slut har du möjlighet att köpa loss maskinen men det vanligaste är att man byter ut den mot en ny maskin.

Vi har finansieringslösningar för både nya och begagnade lantbruksmaskiner såsom traktor, skördeströska, slåtterkross, såmaskin och grönytemaskin.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…

Både ny och begagnad kontorsinredning går att leasa

Att inreda kontoret med möbler är ju en nödvändighet för en fungerande verksamhet. Det är mycket som behövs och det kan kosta en hel del. För vissa företag är det extra viktigt att sätta rätt image på inredningen och det kan bli ännu dyrare. För andra är det kanske helt okej att använda blandade begagnade möbler och istället stärka sin profil som miljömedvetna. Du kan leasa både ny och begagnad kontorsinredning för att slippa belasta företagets likviditet.

En av fördelarna med leasing av kontorsmöblemang är att du slipper den höga anskaffningskostnaden och istället betalar per månad. Startar du upp ett helt nytt kontor så är det mycket som ska införskaffas på en och samma gång: skrivbord, skrivbordsstolar, konferensbord, arbetsbord, förvaringsskåp, bokhyllor, lampor med mera. Att slippa betala hela inköpspriset för allt på en gång ger dig möjlighet att vara friare i ditt val av hur du vill att din kontorsutrustning ska se ut och vad den ska skapa för intryck.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…

Den medicinska utrustningen måste hålla tempo med utvecklingen

Kraven på tekniken inom sjukvården ökar i samma takt som att utvecklingen går framåt. Och det går fort! En apparatur kan vara helt föråldrad redan efter tre år. Patienterna förväntar sig bästa möjliga behandling och pålitliga diagnoser. Leasing ger dig möjlighet att alltid använda den senaste tekniken och tillfredsställa patienternas krav.

Genom leasing av dyr medicinsk utrustning har du alltid möjlighet att göra nyinvesteringar, även i tider då ekonomin är ansträngd. Det behövs vanligtvis ingen säkerhet. Produkterna du leasar står för den säkerhet som du annars måste lämna vid ett banklån. Efter leasingperioden slut har du möjlighet att köpa loss utrustningen eller att byta ut den mot den senaste tekniken.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…

Svårt att hitta finansiering till den nya entreprenadmaskinen?

Du som har behov av entreprenadmaskiner och är verksam inom anläggning, byggnad, vägarbete, utvinning, avfallshantering och relaterade verksamheter vet att entreprenadmaskiner ofta innebär stora investeringar. Det är viktigt att investeringen ger avkastning i form av lönsamhet i företaget. Det kan vara svårt att hitta finansiering till den nya maskinen. Det finns många stora fördelar med leasing av entreprenadmaskin.

En leasad maskin har bara en månadskostnad till skillnad från en köpt maskin som påverkar likviditeten i bolaget. Vid leasing kan du alltså istället använda dina likvida medel för andra ändamål. Att du betalar samma belopp vid varje tillfälle underlättar också för dig när du gör din kalkyl och vid ditt budgeteringsarbete. Maskinen du leasar utgör säkerheten som du annars måste lämna vid ett banklån. Genom att leasa dina maskiner kan du hålla dig med nyare utrustning och därmed minimera risken att den går sönder. Ofta kan du även lägga till ett serviceavtal som ger ytterligare trygghet. Efter leasingperioden slut har du möjlighet att köpa loss maskinen eller att byta ut den mot en ny.

Vi har finansieringslösningar för både nya och begagnade entreprenadmaskiner såsom grävmaskin, frontlastare, asfaltläggare, teleskopmaskin och sopmaskin.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…