Som småföretagare kan det vara svårt att få lån via banken och att hitta en personlig finanskontakt som ser till helheten i företaget.

Jag hjälper dig att hitta lösningar som både passar dig som kredittagare och är attraktiva för kreditgivaren. Du får alla bank- och finansprodukter under ett och samma tak.

En skräddarsydd helhet av flera olika finansiella produkter som passar dig och ditt företag innebär framförallt bra villkor för dig som kund och snabba beslut med enkel hantering.

Lån

Företagslån

Företagslån passar alla typer av företag & investeringsbehov.

Lånebehovet kan avse: rörelsekapital, likviditetslån, förvärvslån. Ett företagsköp, även kallat företagsförvärv, innebär att ett företag köps av en utomstående. Köpet görs vanligtvis av ett annat företag eller en juridisk person men kan även vara en fysisk person. Ett företagsköp måste i regel finansieras med en större kontantinsats. Den andra biten kan vi hjälpa till med.

Investeringslån

Ditt företag kan behöva finansiera allt från köp eller om- och tillbyggnad av fastigheter, till inköp av varor, maskiner och inventarier. Investeringslån är en flexibel finansieringsform som kan användas till alla typer av företag.

Avbetalning

Finansiering av t.ex. solpaneler mot konsument. Alternativ vid köp av utrustning utan möjlighet till momslyft eller om det finns avskrivningsbehov.

Leasing

Finansiering via leasing/hyra ger dina kunder en valfrihet att använda det egna kapitalet på ett effektivare sätt. Varför skall man som kund binda upp sitt fria egna kapital i utrustning, om det finns möjligheter att avkasta kapitalet bättre i den egna verksamheten? Leasing/hyra är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Leasinggivaren äger och företaget nyttjar objektet. Efter avtalstidens slut vid leasing köper företaget loss aktuell utrustning till ett förutbestämt restvärde (i regel 3–20 %) av finansierat belopp. Vid hyra väljer leverantören om kund skall få köpa utrustning eller om ett nytt avtal görs på samma eller ny utrustning.

VEM KAN LEASA/HYRA UTRUSTNING?

I stort sett alla privata näringsidkare såväl som den offentliga sektorn kan leasa utrustning. En förutsättning för de företag som vill leasa utrustning är att de är momsredovisningsskyldiga. Avtalsperioden för leasad utrustning är i normala fall 2-5 år, men kan variera beroende på vad som ska leasas samt hur lång den ekonomiska livslängden är för aktuell utrustning. I de fall ett leasingavtal skall ingås signerar slutkund ett leasing- eller hyresavtal på offererad utrustning. Vid slutgiltig leverans/installation signerar kunden ett leveransgodkännande som skickas till leasegivaren tillsammans med leverantörsfaktura & leasingavtal.

Leasegivaren betalar leverantörs-fakturan (inom 2–4 dagar finns pengar på ert konto) och startar upp avtalet mot kund. Leasegivaren köper utrustningen av leverantören och leasar/hyr ut utrustningen till kund.

FÖRDELAR MED LEASING

Företaget tär inte på bankmässiga säkerheter.

Företaget binder inte upp sitt kapital.

Företaget behåller sin likviditet och sitt bankutrymme intakt.

Företagets rörelsekapital kan användas där det behövs bättre.

Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen och därmed ingen avskrivningskostnad.

Ingen inbetalning av moms vid anskaffningstillfället.

Företaget blir handlingskraftiga och kan snabbare möta sina kunders och nya kunders behov.

Företaget får hanterbara kostnader som är lätta att budgetera.

Hela hyran är avdragsgill, det vill säga att den dras som en kostnad.

Företaget kan dra nytta av maskinen vid behov, inte först när betalningsutrymme finns.

Det bästa med leasing är att man direkt kan dra av kostnaden, eftersom det vanliga avskrivningsförfarandet bortfaller. Av det skälet är leasing ofta billigare än inköp.

Det bästa med leasing är att man direkt kan dra av kostnaden, eftersom det vanliga avskrivningsförfarandet bortfaller. Av det skälet är leasing ofta billigare än inköp.

Det bästa med leasing är att man direkt kan dra av kostnaden, eftersom det vanliga avskrivningsförfarandet bortfaller. Av det skälet är leasing ofta billigare än inköp.

Slider

Fakturaköp

Tjänsten är mycket flexibel, du väljer själv vilka fakturor du vill sälja. Vill du så kan vi hjälpa dig att få administration på resterande fakturor vilket gör att du får en komplett reskontra. Vi kan även hjälpa dig att göra en kreditkontroll på din kund innan affär. Efter genomförd affär skickar du in fakturaunderlaget, manuellt eller elektroniskt. Efter 1-2 dagar får du upp till 98% betalt för godkänd faktura. Du slipper jobbet och kreditrisken.

Garantier

Vi samarbetar med den ledande experten på garantier till Sveriges näringsliv. De garantier som erbjuds ger ett lika bra skydd som traditionella bankgarantier, men eftersom vår partners enda fokus är garantier – med riskanalys och riskkontroll som kärnkompetens – kan vi ge både skräddarsydda lösningar och smidigare hantering till konkurrenskraftiga priser.

Exempel på garantier:
  1. Tullgaranti

Behövs då du vill registrera dig som kreditkund eller då du som importör ansöker om temporär tullfrihet.

  1. Insatsgaranti

En trygg garanti för de insatser som betalas in i samband med att en BRF bildas och bostadsrätter säljs.

  1. Färdigställandeförsäkring

Obligatoriskt skydd vid nybyggnation av t.ex. villor och radhus och vid vissa renoveringar.

Maria Bökman - din personliga finansieringskontakt