Leasing – så funkar det!

Undrar du vad leasing egentligen innebär, vad som kan leasas och vilka fördelar det kan ha för dig och ditt bolag? Då har du kommit rätt! Här kommer en snabb sammanfattning som ger dig det viktigaste i ett nötskal.

När det gäller frågan om vad som kan leasas är svaret att allt som inte är, eller utgör tillbehör till, fast egendom vanligen kan leasas. En annan begränsning är att det som ska leasas inte får vara infogat i ett annat objekt Typiska saker som brukar leasas är jordbruks-, skogsbruks-, och entreprenadmaskiner, lastbilar och bearbetande maskiner till verkstadsindustrin.

Det finns många fördelar med att välja en leasinglösning istället för att ta ett lån eller på annat sätt köpa utrustningen direkt:

  1. Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att skaffa utrustning utan att binda kapital eller använda bankmässiga säkerheter. Ditt företag låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
  2. Den leasade utrustningen utgör säkerhet för finansieringen och därför behövs vanligen inte några kompletterande säkerheter.
  3. Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas till utrustningens ekonomiska livslängd – vanligen 36 – 72 månader – och det går bra att finansiera både ny och begagnad utrustning.
  4. Leasingavgiften är avdragsgill det vill säga den betraktas som en kostnad i bolaget. Företaget får också lyfta hela momsen på hyran.
  5. Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
  6. Eftersom du i förväg känner till leasingavgiften för hela leasingtiden och du dessutom vet att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden blir det lättare att jobba med såväl budget som likviditetsplanering.

Men hur funkar det då med kopplingen mellan månadskostnad och restvärde? Jo, så här:

Månadskostnaden för dig och ditt bolag avgörs av utrustningens restvärde samt leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger därmed en låg månadskostnad och tvärtom, det vill säga ett lågt restvärde och en kort hyrestid innebär en högre månadskostnad.

Det vanligaste är att leasingavtalet läggs upp så att restvärdet sätts så att det ska motsvara objektets uppskattade marknadsvärde vid avtalstidens slut. För att det inte ska finnas en risk för ett allt för stort glapp mellan restvärdet och marknadsvärdet läggs ofta 10-20 procent av leasingobjektets baspris i en första förhöjd leasingavgift. Om det sedan visar sig att det har uppstått ett övervärde vid hyrestidens slut, det vill säga att det du har leasat har ett större marknadsvärde än det som användes vid den ursprungliga beräkningen tillfaller övervärdet så klart dig/ditt företag.

Det finns förstås mer att berätta om leasing, mycket mer, så om du är nyfiken och vill diskutera om det här kan vara en bra grej för dig och ditt företag får du gärna höra av dig!

Posted in Finansiering genom leasing and tagged , .