Vi hjälper dig att spara tid genom att låta oss hitta den bästa lösningen.

Vi hjälper dig att spara pengar genom att tillhandahålla den bästa partnern.

Några exempel på utrustning som är möjlig att leasa eller att hyra:

Det går ofta att välja mellan leasing av ny eller begagnad utrustning.

Finansiering via leasing/hyra ger dig en valfrihet att använda det egna kapitalet på ett effektivare sätt. Varför skall man som kund binda upp sitt fria egna kapital i utrustning, om det finns möjligheter att avkasta kapitalet bättre i den egna verksamheten? Leasing/hyra är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Leasinggivaren äger och företaget nyttjar objektet. Efter avtalstidens slut vid leasing köper företaget loss aktuell utrustning till ett förutbestämt restvärde (i regel 3–20 %) av finansierat belopp. Vid hyra väljer leverantören om kund skall få köpa utrustning eller om ett nytt avtal görs på samma eller ny utrustning.

Fördelar med leasing:
 • Förbättra din likviditet
 • Förenkla din budgetering och bokföring
 • Behålla eller öka låneutrymmet hos din bank
 • Uppdatera till senast utvecklad utrustning
 • Slipp äga gammal utrustning som ni sedan måste sälja
 • Få en samlad faktura för utrustning, försäkring och tilläggstjänster
 • Betala bara för användandet - inte ägandet

Skillnader mellan hyra och leasing:

Hyra

 • Hyra funkar bäst när du vill använda den senaste utrustningen, men inte vill ansvara för den efter hyrestidens slut.
 • Efter hyrestiden kan du förlänga avtalet eller köpa loss utrustningen, men det är inget krav
 • Hyresavtal passar bäst för utrustning med lågt eller inget andrahandsvärde

Leasa

 • Leasing funkar bäst när du vill fortsätta använda utrustningen efter leasingtidens utgång
 • Efter leasingtiden kan du köpa loss utrustningen till ett förbestämt restvärde, hitta en annan köpare eller förlänga leasingavtalet
 • Leasingavtal passar bäst för utrustning med betydande andrahandsvärde

Ditt behov

På Gemervärde lägger vi stort fokus på att känna till de behov som finns hos våra kunder. Vi kan därmed skräddarsy lösningar som passar de branscher vi primärt arbetar inom.

Vi har alltid som utgångspunkt att erbjuda den finansieringsform som bäst passar ditt företag. Innan vi slutgiltigt rekommenderar en lösning går vi bland annat igenom företagets bokslut, framtidsplaner och bokförings principer.

Klicka här om du vill läsa mera om andra finansieringsformer vi erbjuder eller kontakta mig för rådgivning om vilken finansieringsform som passar dig och ditt företag bäst.