Hur ditt kontor är inrett sänder budskap till dina kunder,

och det är som alla vet viktigt med rätt intryck.

Leasa kontorsinredning

Om du leasar dina möbler istället för att köpa dem får du bättre kontroll över din investering. Möblera ditt kontor med passande möbler utan att röra sparade medel eller krediter.

Sparade och lånade pengar kan du istället använda till företagsinvesteringar och affärsmöjligheter. Du slipper att lägga tid på avskrivnings- och inventarielistor.

Du kan leasa både nya och begagnade kontorsmöbler.

Dessutom tillkommer de vanliga fördelarna med leasing:

  • likviditeten skyddas
  • kreditgränsen drabbas inte
  • kostnaderna hålls på en konstant och känd nivå
  • skatten blir förmånligare, eftersom avbetalningarna ingår i driftkostnaderna
  • nyinvesteringar kan göras även i tider då ekonomin är ansträngd.

När du väljer att finansiera ditt köp genom leasing behövs vanligtvis ingen säkerhet. Produkterna du leasar står för den säkerhet som du annars måste lämna vid ett banklån.

Kontakta oss angående leasing av kontorsinredning