Medicinsk teknik: Leasing som väg till diagnos.

Leasa medicinsk teknik

Den ständigt ökande konkurrensen när det gäller medicinska tjänster gör att även patienternas förväntningar ökar. Då handlar det inte bara om att de vill ha större yrkesskicklighet utan också att den medicinska utrustningen är av modernaste slag.

Utvecklingen inom detta område utvecklas ständigt och en nyinköpt apparatur kan vara föråldrad redan efter tre år. Detta innebär att läkaren och andra vårdinrättningar ställs inför hittills okända utmaningar, eftersom ny utrustning alltid innebär att man binder kapital.

Här kan leasing erbjuda den perfekta lösningen. Nya system kan införskaffas samtidigt som den månatliga kostnaden hålls på en känd och konstant nivå. På så sätt belastas inte balansräkningen, och om man inte har bruk för systemet när avtalet har löpt ut, kan det helt enkelt återlämnas och ge plats för ett nytt.

Patienterna förväntar sig bästa möjliga behandling och pålitliga diagnoser. Genom leasing kan du ge dem precis det, tack vare möjligheten att alltid använda den senaste tekniken. Se till att alltid ligga steget före konkurrensen!

Dessutom tillkommer de vanliga fördelarna med leasing:

  • likviditeten skyddas
  • kreditgränsen drabbas inte
  • kostnaderna hålls på en konstant och känd nivå
  • skatten blir förmånligare, eftersom avbetalningarna ingår i driftkostnaderna
  • nyinvesteringar kan göras även i tider då ekonomin är ansträngd.

När du väljer att finansiera ditt köp genom leasing behövs vanligtvis ingen säkerhet. Produkterna du leasar står för den säkerhet som du annars måste lämna vid ett banklån.

Kontakta oss angående leasing av medicinsk teknik