Växter sätter precis som möblerna sin prägel på kontoret och skapar intryck för dina besökare.

Leasa växtinredning

Det är många som missar att det även går att leasa växter för att skapa en levande kontorsmiljö. Inred ditt kontor med passande växter utan att röra sparade medel eller krediter.

Sparade och lånade pengar kan du istället använda till företagsinvesteringar och affärsmöjligheter. Du slipper att lägga tid på avskrivnings- och inventarielistor.

Dessutom tillkommer de vanliga fördelarna med leasing:

  • likviditeten skyddas
  • kreditgränsen drabbas inte
  • kostnaderna hålls på en konstant och känd nivå
  • skatten blir förmånligare, eftersom avbetalningarna ingår i driftkostnaderna
  • nyinvesteringar kan göras även i tider då ekonomin är ansträngd.

När du väljer att finansiera ditt köp genom leasing behövs vanligtvis ingen säkerhet. Produkterna du leasar står för den säkerhet som du annars måste lämna vid ett banklån.

Kontakta oss angående leasing av växtinredning