En hemsida kan vara kostsam.

Vi hjälper till med leasing för hemsidor som kostar från 30 000 kronor och uppåt.

Leasa webbsida

Särskilt när ekonomin är ansträngd, som i nedåtgående tider skjuter man gärna upp nyanskaffningar av den här typen. Eller avstår från dem helt och hållet, med tanke på likviditeten och krediten. Men du behöver inte vänta. Även om leasing av mjukvara än så länge är ganska ovanligt, är det för den sakens skull inte ett mindre lockande alternativ.

Vi är en av få aktörer som leasar mjukvara, inte bara produkter.

Du kan leasa webbsida, CRM-system, appar och annan mjukvara.

Dessutom tillkommer de vanliga fördelarna med leasing:

  • likviditeten skyddas
  • kreditgränsen drabbas inte
  • kostnaderna hålls på en konstant och känd nivå
  • skatten blir förmånligare, eftersom avbetalningarna ingår i driftkostnaderna
  • nyinvesteringar kan göras även i tider då ekonomin är ansträngd.

Kontakta oss angående leasing av webbsida