Att starta ett företag är början på en spännande resa! Tyvärr innebär ett nytt företag också att storbankerna och andra finansinstitut ofta endast ser problem och risker, vilket gör det svårt att få kapital eller annan finansiering för att kunna fortsätta resan och utveckla företaget.

I Sverige är vi ensamma om att genom olika paketeringar underlätta för nystartade företag att få finansiering utan att du som ägare behöver gå i borgen för hela summan. Vi lägger stor vikt vid att hitta lösningar som passar dig som ny företagare och samarbetar därför med ett stort antal aktörer för att hitta en lösning som är rätt för just dig. Här är det värt att nämna att vi även samarbetar med Almi och är ett komplement till dem.

Med olika paketeringar menar vi att till exempel dela upp finansieringen efter ditt behov. Istället för att endast ansöka om ett företagslån delar vi upp finansieringen i portionsbitar till exempel företagslån för ditt kapitalbehov, leasingupplägg för din maskin, funktionshyra för dator och telefon etcetera. På så sätt skräddarsyr vi din betalningsplan efter dina behov.

Maria Bökman - din personliga finansieringskontakt