Den medicinska utrustningen måste hålla tempo med utvecklingen

Kraven på tekniken inom sjukvården ökar i samma takt som att utvecklingen går framåt. Och det går fort! En apparatur kan vara helt föråldrad redan efter tre år. Patienterna förväntar sig bästa möjliga behandling och pålitliga diagnoser. Leasing ger dig möjlighet att alltid använda den senaste tekniken och tillfredsställa patienternas krav.

Genom leasing av dyr medicinsk utrustning har du alltid möjlighet att göra nyinvesteringar, även i tider då ekonomin är ansträngd. Det behövs vanligtvis ingen säkerhet. Produkterna du leasar står för den säkerhet som du annars måste lämna vid ett banklån. Efter leasingperioden slut har du möjlighet att köpa loss utrustningen eller att byta ut den mot den senaste tekniken.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…