Fler bönder börjar använda leasing som finansieringsform

Att leasa maskiner till sitt lantbruk är något som är på uppgång. Bönder har länge velat äga sina maskiner själv, men leasing blir alltmer populärt. Anledningen är de klara fördelar som finns med leasing.

En leasad maskin har bara en månadskostnad till skillnad från en köpt maskin som påverkar likviditeten i bolaget. Vid leasing kan du alltså istället använda dina likvida medel för andra ändamål. Att du betalar samma belopp vid varje tillfälle underlättar också för dig när du gör din kalkyl och vid ditt budgeteringsarbete. Det finns också avbetalnings- och leasinglösningar som är anpassade efter ditt kassaflöde, så kallad säsongsbetalning. Maskinen du leasar utgör säkerheten för finansieringen så du kan använda din gårds säkerheter till andra investeringar.

Lantbruksmaskiner utsätts ofta för mycket hård belastning då de används många timmar per år. Du vill inte att maskinen går sönder mitt i säsongen då ett avbrott för reparationer ofta tar lång tid och därmed innebär stora intäktsbortfall för ditt företag. Genom att leasa dina maskiner kan du hålla dig med nyare utrustning och därmed minimera risken att den går sönder. Ofta kan du även lägga till ett serviceavtal som ger ytterligare trygghet. Efter leasingperioden slut har du möjlighet att köpa loss maskinen men det vanligaste är att man byter ut den mot en ny maskin.

Vi har finansieringslösningar för både nya och begagnade lantbruksmaskiner såsom traktor, skördeströska, slåtterkross, såmaskin och grönytemaskin.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…