Bra och effektiv städutrustning via leasing

På alla kontor och anläggningar behövs en fungerande städrutin. Om du är i uppstartsfasen av en ny verksamhet eller öppnandet av ytterligare en anläggning så finns det många andra inköpskostnader som du kanske behöver prioritera före städmaskiner. För dig som i första hand prioriterar städfunktionen och inte har behov av att äga utrustningen så kan hyra eller leasing av städmaskiner vara ett bra alternativ.

Ofta läggs ett avtal upp på 36 eller 60 månader där alla omkostnader är inkluderade i månadskostnaden. På detta sätt kan du enklare budgetera din exakta städkostnad. Skatten blir förmånligare, eftersom avbetalningarna ingår i driftkostnaderna. Det är tidseffektivt och bekvämt för din verksamhet att underhåll och påfyllning av material sköts av den verksamhet som du hyr eller leasar utrustningen från.

Du kan leasa både nya och begagnade städmaskiner.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…