Skogsmaskiner utsätts ofta för hård belastning då de används många timmar per år.

Skogsmaskiner är ofta en stor investering för dig som arbetar med exempelvis avverkning, gallring och drivning. Det är viktigt att investeringen ger avkastning i form av lönsamhet i företaget. Det kan även vara svårt att hitta finansiering till den nya maskinen. Det finns många stora fördelar med leasing av skogsmaskin.

En leasad maskin har bara en månadskostnad till skillnad från en köpt maskin som påverkar likviditeten i bolaget. Vid leasing kan du alltså istället använda dina likvida medel för andra ändamål. Att du betalar samma belopp vid varje tillfälle underlättar också för dig när du gör din kalkyl och vid ditt budgeteringsarbete. Det finns också avbetalnings- och leasinglösningar som är anpassade efter ditt kassaflöde, så kallad säsongsbetalning. Maskinen du leasar utgör säkerheten som du annars måste lämna vid ett banklån.

Skogsmaskiner utsätts ofta för mycket hård belastning då de används många timmar per år. Du vill inte att maskinen går sönder mitt i säsongen då ett avbrott för reparationer ofta tar lång tid och därmed innebär stora intäktsbortfall för ditt företag. Genom att leasa dina maskiner kan du hålla dig med nyare utrustning och därmed minimera risken att den går sönder. Ofta kan du även lägga till ett serviceavtal som ger ytterligare trygghet. Efter leasingperioden slut har du möjlighet att köpa loss maskinen eller att byta ut den mot en ny.

Vi har finansieringslösningar för både nya och begagnade skogsmaskiner såsom flishugg, skotare, skogsvagn, skogsbil och stockbord.

Vill du få en personlig kontakt med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss här…